Scroll Top

Donatori u 2000. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2000 Adem Jež, Sarajevo
2 2000 Adem Kapur, Njemačka
3 2000 Aleksandra Godfrey, Velika Britanija
4 2000 Alija Behmen, Sarajevo
5 2000 Asocijacija “Dobro pile” Španija, Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska
6 2000 Asocijacija “Raveneav”, Francuska
7 2000 Asocijacija BiH-Nant, Francuska
8 2000 Bahaji, Francuska
9 2000 BH osiguranje
10 2000 Sarajevo
GODINA DONATOR