Scroll Top

Donatori u 2001. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2001 Adem Jež, Sarajevo
2 2001 Adem Karup, Njemačka
3 2001 Aerodrom Sarajevo
4 2001 Aleksandra Godfrey, Velika Britanija
5 2001 Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo
6 2001 Ambasada Njemačke
7 2001 Amir Gunić, Norveška
8 2001 Asocijacija “Puor que vive Sarajevo”, Francuska
9 2001 Association Aide humanitare BosnieHerzegovine, Nant, Francuska
10 2001 Association Promethe Bosnie, Francuska
GODINA DONATOR