Scroll Top

Donatori u 2004. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2004 Ado Mehanović, SAD
2 2004 Agencija za privatizaciju BiH, Sarajevo
3 2004 Agnes B., Francuska
4 2004 Ahmed Terzić, SAD
5 2004 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
6 2004 Albera, Sarajevo
7 2004 Ambasada Francuske, Sarajevo
8 2004 Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH
9 2004 Ambasada Švicarske, Sarajevo
10 2004 Ambijent, Tuzla
GODINA DONATOR