Scroll Top

Donatori u 2012. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2012 Adela Čemer, Švedska
2 2012 AFIP doo, Sarajevo
3 2012 Agencija CC Sarajevo
4 2012 Agencija za državnu službu FBiH, Sarajevo
5 2012 Agencija za nadzor osiguranja FBiH
6 2012 Agencija za rad i zapošljavanje BiH
7 2012 Agnes B., Francuska
8 2012 Ahsun doo, Ilijaš
9 2012 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
10 2012 Akova Impex – Ovako, Sarajevo
GODINA DONATOR