Scroll Top

Donatori u 2013. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2013 Adela Čemer, Švedska
2 2013 Admir Jazvin, Sarajevo
3 2013 AFIP doo, Sarajevo
4 2013 Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo
5 2013 Agencija za državnu službu FBiH, Sarajevo
6 2013 Agencija za knjigovodstvene usluge, Visoko
7 2013 Agnes B., Francuska
8 2013 Ahsun doo, Ilijaš
9 2013 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
10 2013 Akova Impex – Ovako, Sarajevo
GODINA DONATOR