Scroll Top

Donatori u 2017. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2017 Adi Tunović, Sarajevo
2 2017 Aida Budžak, Švedska
3 2017 Aida Commerce doo, Sarajevo
4 2017 Aida Hanjalić-Beck, Njemačka
5 2017 Aida i Mensur Vojniković, Prijedor
6 2017 Aida Karahmet
7 2017 Ajlin Muharemović, Katar
8 2017 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
9 2017 Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo
10 2017 Alma i Sead Nurkić, SAD
GODINA DONATOR