Scroll Top

Donatori u 2018. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2018 Adi Tunović, Sarajevo
2 2018 Adnan Selak, SAD
3 2018 Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo
4 2018 Agencija za savjetovanje Riddle, Sarajevo
5 2018 Ahmed Osmanović, Njemačka
6 2018 Aida Commerce doo, Sarajevo
7 2018 Aida Hanjalić-Beck, Njemačka
8 2018 Aida i Mensur Vojniković, Prijedor
9 2018 Aida Karahmet
10 2018 Ajlin Muharemović, Katar
GODINA DONATOR