Scroll Top

Donatori u 2019. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2019 Adi Tunović, Sarajevo
2 2019 Adnan Selak, SAD
3 2019 Agencija Poslovnost doo, Sarajevo
4 2019 Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo
5 2019 Ahmed Osmanović, Njemačka
6 2019 Aida Hanjalić-Beck, Njemačka
7 2019 Ajlin Muharemović, Katar
8 2019 Akademija 387, Sarajevo
9 2019 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
10 2019 ALDA doo, Sarajevo
GODINA DONATOR