Scroll Top

K O N K U R S

za dodjelu stipendija djeci i mladima iz porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, djeci i mladima sa invaliditetom, talentovanoj djeci i mladima, djeci i mladima romske nacionalne manjine te socijalno ugroženoj djeci i mladima koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu

Odabrani korisnici obavezni su da:

 • redovno pohađaju nastavu;
 • učestvuju u prikupljanju dijela sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika (članarina, prodaja kalendara, knjiga, razglednica i sl.)
 • plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 10,00 (deset) KM;
 • u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini ostvare najmanje 20 sati volonterskog rada i to za stipendiste iz Kantona Sarajevo – u Udruženju, odnosno, ukoliko stipendista živi/boravi van Kantona Sarajevo u ustanovi/organizaciji po sopstvenom odabiru;

Kandidati su obavezni, uz Prijavu na konkurs, priložiti dokumente navedene u konkursu (ispod). 

Krajnji rok za podnošenje prijava je

 • za učenike srednjih škola do 15.09.2023. godine
 • za studente do 20.10.2023. godine što potvrđuje datum na poštanskom žigu.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

„Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo,

s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 • A (učenik/student iz porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
 • B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
 • C (talentovani učenik/student)
 • D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)
 • E (učenik/student – pripadnik romske nacionalne manjine)

Leave a comment