Scroll Top

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u BiH

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni. Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz Pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2020/2021. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2021/2022. godini. U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu:

                                                  Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, 
                                                                    Dobojska 4, 71000 Sarajevo
                                                           s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj”

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine. Obrazac prijave za konkurs možete preuzeti u privitku ispod. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

podijeli objavu

Leave a comment