Scroll Top

Održana godišnja Skupština Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”

XX Skupština Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” održana je 29.9.2021. godine u prostorijama Udruženja. Prvi put, od osnivanja Udruženja, inicijator ideje i jedan od osnivača, Jovan Divjak, nije bio sa nama. Minutom šutnje članovi skupštine i uposlenici odali su počast ovom velikom čovjeku čije ime će, kako je kasnije na skupštini izglasano, biti uvršteno i u sam naziv Udruženja. Skupštini je prisustvovao 21 član, a članovi koji nisu mogli prisustvovati telefonski su dali saglasnost za skupštinski materijal koji im je prethodno dostavljen. Nakon izlaganja urađenog u prethodnoj godini zaključci koji su nastali na skupštini tiču se izmjene imena Udruženja iz Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ u Udruženje „Obrazovanje gradi BiH – Jovan Divjak“. Spomenute su inicijative imenovanja ulice u gradu po imenu Jovana Divjaka, kao i mogućnost implementacije građanske aktivnosti na određeni datum koja bi također nosila njegovo ime. Donesena je odluka da se pri stipendiranju, u kategorijama, vrati termin porodica šehida i poginulih boraca.  Naime, iako su djeca šehida i poginulih boraca danas odrasla, nije isključeno da su svoj obrazovni put nastavili na višem stepenu ili da su naknadno odlučili da upišu fakultete. Ostali zaključci ticali su se planiranog posthumnog djela Jovana Divjaka koje je u završnoj fazi, trenutnih i starih projekata kao i tekućih pitanja, a sve tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Za sve zaključke pokrenuti su koraci kako bi isti što prije bili implementirani.

Leave a comment