Scroll Top

REZULTATI KONKURSA za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

Udruženje „Obrazovanje gradi BiH – Jovan Divjak“, na osnovu Konkursa za učenike i studente romske nacionalne manjine u BiH otvorenog 16.06.2022. godine, objavljuje spisak kandidata kojima je odobrena stipendija.

Svima vama, našim novim, ali i starim, stipendistima, upućujemo dobrodošlicu i želimo uspješnu školsku/akademsku 2022/2023. godinu u nadi da će vam stipendija olakšati školovanje.

U prilogu možete pronaći rezultate konkursa te potpuno obavještenje.

Još jednom, želimo Vam uspješnu školsku/akademsku 2022/23. godinu.

a) Učenici srednjih škola:

Redni broj Prezime kandidata Ime jednog roditelja Ime kandidata Grad
1 Ahmetović Šefket Sabina Brčko
2 Alimanović Enver Ahmo Kakanj
3 Alimanović Mensur Darvin Visoko
4 Aljić Osman Alen Brčko distrikt
5 Azemvlahaj Driton Vera Pazarić
6 Bajrić Džemal Šejla Ključ
7 Bajrić Arsen Minela Ključ
8 Beganović Sabrija Senada Živinice
9 Beganović Šefika Esmira Tuzla
10 Beganović Šećo Asmir Živinice
11 Beganović Mujko Mirnes Bihać
12 Bešić Bajro Marinela Sarajevo
13 Bešić Miralem Mirza Visoko
14 Bešić Almin Salem Visoko
15 Bobarić Meliha Dženan Kiseljak
16 Buljubašić Hamid Harun Zenica
17 Burdalić Alija Alen Nemila
18 Čamaga Husejn Emina Visoko
19 Ćelja Đeljadin Mirso Sarajevo
20 Ćorić Sejnur Rahman Brčko
21 Dedić Mirza Kristina Gradiška
22 Dedić Mahmut Gabrijela Gradiška
23 Delić Nesiba Remzija Živinice
24 Delić Emir Samir Bijeljina
25 Demiri Senat Dženana Sarajevo
26 Demirović Meho Emrah Bosanska Krupa
27 Dropić Adisa Ermin Tuzla
28 Dudić Nermin Šefik Bosanska Krupa
29 Fafulović Sanel Denis Kakanj
30 Fehratović Azem Elvira Kalesija
31 Gigović Suzana Admira Zenica
32 Hadžović Sanela Petar Trebinje
33 Halilović Ibro Valerija Dubrave-Gradiška
34 Halilović Omer Roberta Modriča
35 Halilović Niza Sven Gradiška
36 Hašimović Sabira Ervin Bijeljina
37 Hinović Aldin Sara Zenica
38 Husić Saudin Ajdin Kakanj
39 Imšić Šeherzada Edisa Tuzla
40 Januzi Naser Emran Sarajevo
41 Januzi Gazmend Zotren Sarajevo
42 Kapidžija Adnan Lana Kakanj
43 Korugić Sabahudin Irma Donji Vakuf
44 Krasnić Muzafer Kemal Blažuj
45 Krujezi Hasib Armana Zenica
46 Ljaroši Hamza Zufa Pazarić
47 Mehmedović Ragib Elvisa Modriča
48 Milinković Žikica Melisa Bijeljina
49 Mršić Zekerijah Dinka Tuzla
50 Musić Ramza Danis Zenica
51 Mustafić Šerifa Elma Zenica
52 Nikolić Danijel Mia Zenica
53 Osmanović Aladin Andrijana Sarajevo
54 Osmanović Halid Renato Tuzla
55 Osmanović Nihad Ramza Doboj
56 Osmanović Meho Armin Gračanica
57 Pandžić Alija Erna Visoko
58 Pandžić Halil Ena Zenica
59 Pandžić Elvedin Emelin Visoko
60 Pašić Mevlida Ermin Sarajevo
61 Ramić Alen Edita Bihać
62 Ramić Endir Kasandra Turbe
63 Ramić Ramiz Aljoša Bosanska Krupa
64 Rizvanović Bajro Aida Gradiška
65 Sali Ragbet Edis Zenica
66 Šalja Ruždi Miruša Pazarić
67 Salkanović Fuad Đenita Mostar
68 Šarić Ismet Elvedin Gradiška
69 Šarić Ilijaz Milica Gradiška
70 Seferović Mujo Anes Visoko
71 Sejdić Ekrem Elina Visoko
72 Sejdić Suvada Zuhdija Sarajevo
73 Sejdić Enisa Adelisa Visoko
74 Sejdić Aldijana Adelina Visoko
75 Sejdić Enes Adela Semizovac
76 Sejdić Aida Ajdin Kakanj
77 Sejdić Nermin Kelvin Visoko
78 Sejdić Dervo Ervin Sarajevo
79 Sejdić Midhat Meliha Visoko
80 Sejdić Nermin Nerma Sarajevo
81 Sejdović Elvir Antonio Lukavac
82 Smajić Memsudin Đuma Sarajevo
83 Spasoli Ljulja Hašim Ilidža
84 Suljić Elvir Armando Lukavac
85 Šuvalić Alija Nezir Zenica
86 Šuvalić Ćamil Esma Zenica
87 Šuvalić Zlatko Haik Vitez
88 Tahirović Mehmed Amra Zenica
89 Talić Nijaz Elmedin Jajce
90 Vantić Arnad Tarik Tuzla
91 Vehabović Ismet Aida Kakanj
92 Zahirović Šemsudin Anadin Karaula
93 Zahirović Kasim Belma Sarajevo
Redni broj Prezime kandidata Ime jednog roditelja Ime kandidata Grad

b) Studenti:

Redni broj Prezime kandidata Ime jednog roditelja Ime kandidata Grad
1 Zahirović Arif Altana Kakanj
2 Seferović Hasnija Sacmir Bijeljina
3 Mehić Admir Dinela Banovići
4 Jusić Nedžad Elvisa Tuzla
5 Sejdić Mirsad Eldina Kakanj
6 Bisljimi Senad Hulija Mostar
7 Sarajlić Amela Edna Kakanj
8 Pandžić Alija Ajla Visoko
9 Zahirović Mirsada Selma Sarajevo
10 Ramić Ohran Vanesa Tuzla
Redni broj Prezime kandidata Ime jednog roditelja Ime kandidata Grad

Leave a comment