Scroll Top

Stipendiranje putem Kalendara 2020.

Pozivamo Vas da, otkupom zidnog kalendara za 2020. godinu – „Safet Zec uz djecu i mlade“, učestvujete u stipendiranju djece žrtava rata, invalidne, talentovane, socijalno ugrožene djece i djece romske nacionalne manjine u školskoj 2019/2020. godini.

Vjerujemo kako Vam je poznato da Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ od 1994. godine kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija ostvaruje misiju – djeca žrtava rata-naša trajna briga, te pruža moralnu i materijalnu podršku učenicima i studentima da, putem kvalitetnog i potpunog obrazovanja, postanu korisni članovi BH društva. Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” u cilju prikupljanja sredstava za stipendiranje djece i mladih već dvadeset i dvije godine štampa zidni kalendar čijom prodajom obezbijedi 50-60 godišnjih stipendija.

Za 2020. godinu, štampamo zidni kalendar sa motom „Safet Zec uz djecu i mlade“. U kalendaru se nalazi šest reprodukcija s dvomjesečnim kalendarijem, te biografija Safeta Zeca, svjetski priznatog umjetnika i esej o Udruženju (na bosanskom i engleskom jeziku) te spisak osoba i kompanija koje su prethodnih godina podržale mnogobrojne aktivnosti Udruženja. Cijena jednog kalendara iznosi 6,00 KM s PDV-om.

Dragi filantropi, pozivamo vas da:

  • otkupite određen broj kalendara za 2020. godinu, za potrebe vaše ustanove/ institucije/ kompanije
  • lobirate kod partnera da otkupe odgovarajući broj kalendara i na taj način učestvuju u stipendiranju djece i mladih u Bosni i Hercegovini. Ako se odlučite da otkupite više od 100 kalendara, na podložnom listu kalendara štampati ćemo podatke o Vašoj ustanovi (logo, adresa, telefon). Tada je pojedinačna cijena 6,30 KM (s PDV- om).

Zahvaljujemo što ste prethodnih godina otkupom kalendara i na drugi način učestvovali u stipendiranju djece i mladih i tako doprinijeli da oni putem redovnog školovanja steknu znanja i sposobnosti da učestvuju u izgradnji BiH i putu u evropske integracije.

Kalendar možete pogledati u privitku ispod.

Leave a comment