Scroll Top

Donatori u 1997. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 1997 Adem Jež, Sarajevo
2 1997 Alma Polić, Sarajevo
3 1997 Ambasada Francuske
4 1997 Ambasada Švicarske
5 1997 Barbara Gruden, Italija
6 1997 Budi moj prijatelj, Sarajevo
7 1997 Centrotrans Sarajevo
8 1997 Crveni krst/križ, Njemačka
9 1997 Cyntia Me Murex, SAD
10 1997 Edina Rešidović, Sarajevo
GODINA DONATOR