Naš tim

Skupština

Almin Škrijelj

predsjednik

Kao dio prvih generacija stipendista, prepoznao je vrijednosti i šanse koje pruža Udruženje i tako prošao sve faze od stipendiste, preko volontera, projekt menadžera. Zbog svog nesebičnog zalaganja na projektima i svim drugim aktivnostima, 2005. godine proglašen je najkorisnijim članom Udruženja, a u više navrata je pohvaljivan za svoj angažman u cilju realizacije programskih ciljeva i zadataka Udruženja. Kao aktivni član Udruženja u periodu 2003-2015. godine rukovodio je projektom razmjene horova između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Francuske. Bio je predstavnik francuske asocijacije „Emmaus-Grenoble“ u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2017. godine putem koje je, u saradnji sa Udruženjem, stipendirano na stotine djece, a podrška je pružana i u organizaciji ljetovanja u BiH i Francuskoj, nabavci hrane za socijalno-ugrožene porodice u BiH, kupovini knjiga i školskog pribora za djecu bez roditelja, popravku i izgradnju kuća povratnicima itd. Učestvovao je u više navrata u prikupljanju sredstava za stipendiranje druge djece bez roditeljskog staranja. Aktivni je sudionik u nevladinom sektoru skoro 15 godina, a posebno u udruženju „Pravnik“ sa kojim od 2006. godine organizira „International Summer School Sarajevo“ za pravnike iz cijelog svijeta. Danas se nalazi na poziciji predsjednika Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine

Emina Pavica

potpredsjednik

Članovi skupštine

Članovi

Izvršno osoblje

Jovan Divjak

izvršni direktor

Prvi predsjednik Udruženja. Penzionisani brigadni general ARBiH jedan je od osnivača i inicijator ideje o stvaranju Fondacije koja na organizovan i profesionalan način preuzima brigu za obrazovanje i stručno osposobljavanje djece žrtava rata i izrazito talentovane djece putem stipendiranja u osnovnom, srednjem i visokom školovanju, – današnje Udruženje. Svoj doprinos je dao na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima, zalagao se za poštivanje dječijih i ljudskih prava kao i za kvalitetno i potpuno obrazovanje. Nosilac je velikog broja priznanja za društveno – koristan i humanitarni rad a najvažnija su: Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, Legija časti Republike Francuske, Orden Lafayette, Plaketa Međunarodnog komiteta lige humanista, Premio Takunda (Italija), Graditelj mira 2013 (Katalonski međunarodni institut za mir)… Francuski i italijanski izdavači štampali su mu knjigu “Sarajevo, moja ljubav” koja govori o njegovom životnom putu i ratnim događajima u BiH a autor je knjige “Očekujući istinu i pravdu”.

Edin Bećarević

zamjenik direktora

Jedan od osnivača Udruženja i utemeljitelja misije. Od samog početka rada Udruženja Edin je implementator i inicijator aktivnosti. Tokom više od dvije i po decenije koordinirao je i nadgledao implementaciju projekata, obezbijeđivao finansijska sredstva za stipendiranje, realizovao humanitarne aktivnosti (donacije školske opreme, donacije pribora, hrane i osnovnih potrepština…), posrednički omogućavao ljetovanja i zimovanja koja su koristili preko 4000 djece te je na taj način ostvarivao filantropsku misiju Udruženja. Svoj životni put Edin je posvetio potrebama Udruženja, njegovim korisnicima, članovima, donatorima i prijateljima.

Radno osoblje

Mersiha Turudija

projekt menadžer

Diplomirani žurnalist. Od 2003. godine involvirana u projekte Udruženja dok je dio stalne postavke tima postala 2009. godine. Koordinirala je i implementirala brojne projekte psihosocijalne podrške, projekte edukativno-interaktivnog karaktera, a projektnim okvirima obezbijedila je brojna sredstva za stipendiranje i donacije. Svoj doprinos tokom godina dala je kroz izdavačku djelatnost Udruženja, svakodnevnu koordinaciju korisnika te obavljanje više operativnih funkcija u Udruženju. Kao jedan od prvih uposlenika Udruženja, Mersiha je potrebe i karakteristike korisnika tokom godina analizirala i sukladno tome razvila vještinu prepoznavanja novih potencijalnih prilika za ispunjavanje filantropske misije Udruženja.

Renka Žunić

projekt menadžer

Bachelor novinarstva i apsolvent na master studiju Fakulteta političkih nauka, odsjek sociologija. Prva radna iskustva stekla je na lokalnim televizijskim i radio stanicama gdje se zadržala 3 godine. Karijeru je potom nastavila u timu Sarajevo Navigatora gdje je stekla vještine koordinatora za odnose s javnošću. Radila je kao višegodišnji PR za festivale kao što su Sarajevo Holiday Market, Ljeto u parku Hastahana, Sarajevo summer fest i drugi. Dio je PR tima Coffe fest-a 2020. i sajma Sarajevo 4 Walls. Udruženju “Obrazovanje gradi BiH” se priključila u martu 2020. godine gdje svoj doprinos daje u vidu osmišljavanja projekata, učešću u implementaciji istih, promociji i održavanju digitalnih platformi.

Sanjin Hamidičević

projekt menadžer

Bachelor politologije i apsolvent na master studiju Fakulteta političkih nauka. Osnovno i srednje školsko obrazovanje pohađa u četiri države: Kraljevini Švedskoj, Bosni i Hercegovini, Švicarskoj Konfederaciji i Kraljevini Belgiji. Tijekom studija jedan semestar provodi na studentskoj razmjeni na Univerzitetu u Antwerpenu, bio je i demonstrator na predmetu Historija Bosne i Hercegovine te student saradnik pri Institutu za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka. Aktivan je u nevladinom sektoru od 2009. godine, a profesionalno radi u istom sektoru od 2014. godine na istraživačkim pozicijama te na raznim pozicijama upravljanja projektima. Učesnik je više nacionalnih i internacionalnih konferencija, ljetnih škola, radionica… Aktivno se služi engleskim, francuskim i njemačkim jezikom, a pasivno švedskim i nizozemskim.

Melina Dželović

vanjski saradnik

Magistar psihologije i edukant Gestalt psihoterapije. Prva profesionalna iskustva stekla je u nevladinom sektoru kao asistent projektnog menadžera. Radnom osoblju Udruženja se pridružuje 2017. godine. Fokus angažmana ima na projektima psihosocijalne podrške korisnicima (žrtve rata, invalidna djeca i mladi, socijalno ugroženi, Romi) te saradnji na međunarodnim projektima. Kao bivša volonterka Udruženja, jako dobro poznaje potrebe mladih ljudi, te se fokusira na ispunjavanje ciljeva i misije Udruženja u procesu olakšavanja socijalne integracije, inkluzije i pristupa obrazovanju korisnika Udruženja.

bahsegelbahis.com -

New ICO

-
meritroyalbet giriş