Scroll Top

Naš tim

Skupština

Almin Škrijelj

predsjednik

Kao dio prvih generacija stipendista, prepoznao je vrijednosti i šanse koje pruža Udruženje i tako prošao sve faze od stipendiste, preko volontera, projekt menadžera. Zbog svog nesebičnog zalaganja na projektima i svim drugim aktivnostima, 2005. godine proglašen je najkorisnijim članom Udruženja, a u više navrata je pohvaljivan za svoj angažman u cilju realizacije programskih ciljeva i zadataka Udruženja. Kao aktivni član Udruženja u periodu 2003-2015. godine rukovodio je projektom razmjene horova između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Francuske. Bio je predstavnik francuske asocijacije „Emmaus-Grenoble“ u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2017. godine putem koje je, u saradnji sa Udruženjem, stipendirano na stotine djece, a podrška je pružana i u organizaciji ljetovanja u BiH i Francuskoj, nabavci hrane za socijalno-ugrožene porodice u BiH, kupovini knjiga i školskog pribora za djecu bez roditelja, popravku i izgradnju kuća povratnicima itd. Učestvovao je u više navrata u prikupljanju sredstava za stipendiranje druge djece bez roditeljskog staranja. Aktivni je sudionik u nevladinom sektoru skoro 15 godina, a posebno u udruženju „Pravnik“ sa kojim od 2006. godine organizira „International Summer School Sarajevo“ za pravnike iz cijelog svijeta. Danas se nalazi na poziciji predsjednika Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine

Maja Nikolić

potpredsjednica

Završila Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu - odsjek socijalni rad, gdje se trenutno nalazi na master studiju istog odsjeka. Stipendistica i volonter Udruženja od 2018. godine, a radnom osoblju se pridružuje 2022. Na projektima Udruženja ostvarila brojna iskustva i poznanstva sa mladima, te pokazala sposobnost komunikacije sa različitim grupama i pojedincima, iskazivala se u liderstvu i kreativnim idejama i približavanju istih na inovativan način mladima. Samoinicijativna je i istrajna, u želji da misiju Udruženja provodi i unapređuje, širi vlastite i potencijale drugih stipendista.

Članovi skupštine

Članovi

Izvršno osoblje

Edin Bećarević

Izvršni direktor

Jedan od osnivača Udruženja i utemeljitelja misije. Od samog početka rada Udruženja, Edin je implementator i inicijator aktivnosti. Tokom više od dvije i pol decenije koordinirao je i nadgledao implementaciju projekata, obezbijeđivao finansijska sredstva za stipendiranje, realizovao humanitarne aktivnosti (donacije školske opreme, donacije pribora, hrane i osnovnih potrepština…), posrednički omogućavao ljetovanja i zimovanja koja su koristili preko 4000 djece te je na taj način ostvarivao filantropsku misiju Udruženja. Svoj životni put Edin je posvetio potrebama Udruženja, njegovim korisnicima, članovima, donatorima i prijateljima.

Radno osoblje

Mersiha Turudija

projekt menadžer

Diplomirani žurnalist. Od 2003. godine involvirana u projekte Udruženja dok je dio stalne postavke tima postala 2009. godine. Koordinirala je i implementirala brojne projekte psihosocijalne podrške, projekte edukativno-interaktivnog karaktera, a projektnim okvirima obezbijedila je brojna sredstva za stipendiranje i donacije. Svoj doprinos tokom godina dala je kroz izdavačku djelatnost Udruženja, svakodnevnu koordinaciju korisnika te obavljanje više operativnih funkcija u Udruženju. Kao jedan od prvih uposlenika Udruženja, Mersiha je potrebe i karakteristike korisnika tokom godina analizirala i sukladno tome razvila vještinu prepoznavanja novih potencijalnih prilika za ispunjavanje filantropske misije Udruženja.

Sanjin Hamidičević

Zamjenik izvršnog direktora - projekt menadžer

Bachelor politologije i apsolvent na master studiju Fakulteta političkih nauka. Osnovno i srednje školsko obrazovanje pohađa u četiri države: Kraljevini Švedskoj, Bosni i Hercegovini, Švicarskoj Konfederaciji i Kraljevini Belgiji. Tijekom studija jedan semestar provodi na studentskoj razmjeni na Univerzitetu u Antwerpenu, bio je i demonstrator na predmetu Historija Bosne i Hercegovine te student saradnik pri Institutu za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka. Aktivan je u nevladinom sektoru od 2009. godine, a profesionalno radi u istom sektoru od 2014. godine na istraživačkim pozicijama te na raznim pozicijama upravljanja projektima. Učesnik je više nacionalnih i internacionalnih konferencija, ljetnih škola, radionica… Aktivno se služi engleskim, francuskim i njemačkim jezikom, a pasivno švedskim i nizozemskim.

PROJEKT ASISTENT

Ena Bećarević

Vanjski saradnik

Bachelor menadžmenta, sa fokusom na marketing menadžment. Trenutno master student, smjer Marketing & digital communications u Rimu. Dugogodišnji volonter, trenutno radi na vođenju web stranice i društvenih mreža Udruženja. Rad sa neprofitnim organizacijama omogućilo joj je da upozna profesionalce iz različitih oblasti poslovanja te stekne iskustvo. Pokazuje incijativu i kreativnost u različitim oblastima te želju da misiju i rad Udruženja promoviše na najbolji način. Aktivno koristi engleski, a pasivno francuski i italijanski jezik.

“ANADI“

agencija za računovodstvo i financije