Scroll Top

Jovan Divjak

Prvi predsjednik Udruženja. Penzionisani brigadni general ARBiH jedan je od osnivača i inicijator ideje o stvaranju Fondacije koja na organizovan i profesionalan način preuzima brigu za obrazovanje i stručno osposobljavanje djece žrtava rata i izrazito talentovane djece putem stipendiranja u osnovnom, srednjem i visokom školovanju, – današnje Udruženje. Svoj doprinos je dao na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima, zalagao se za poštivanje dječijih i ljudskih prava kao i za kvalitetno i potpuno obrazovanje. Nosilac je velikog broja priznanja za društveno – koristan i humanitarni rad a najvažnija su: Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, Legija časti Republike Francuske, Orden Lafayette, Plaketa Međunarodnog komiteta lige humanista, Premio Takunda (Italija), Graditelj mira 2013 (Katalonski međunarodni institut za mir)… Francuski i italijanski izdavači štampali su mu knjigu “Sarajevo, moja ljubav” koja govori o njegovom životnom putu i ratnim događajima u BiH a autor je knjige “Očekujući istinu i pravdu”.

Nakon duge i teške bolesti Jovan nas je napustio 8. aprila 2021. godine.