Scroll Top

Donatori u 2002. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2002 Adem Jež, Sarajevo
2 2002 Adil Zulfikarpašić, Sarajevo
3 2002 Aleksandra Godfrey, Velika Britanija
4 2002 Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo
5 2002 Ambasada Švicarske u BiH
6 2002 Andre i Catherine Mage, Francuska
7 2002 Artour doo, Sarajevo
8 2002 Azra Džajić, Sarajevo
9 2002 Azra Karabegović, Sarajevo
10 2002 Bosanskohercegovačko udruženje žena, Švedska
GODINA DONATOR