Scroll Top

Donatori u 2005. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2005 AidNet fondacija, Sarajevo
2 2005 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
3 2005 Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo
4 2005 Ambasada Francuske, Sarajevo
5 2005 Ambasada Kraljevine Holandije, Sarajevo
6 2005 Ambasada Švicarske, Sarajevo
7 2005 Apoteka Leko, Sarajevo
8 2005 Asocijacija “Emmaus”, Grenoble, Francuska
9 2005 Außenstelle Sarajevo/Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo
10 2005 Bahrija Murga, Sarajevo
GODINA DONATOR