Scroll Top

Donatori u 2007. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2007 Ahmet Hadžipašić, Sarajevo
2 2007 Aida Jahić, Sarajevo
3 2007 Albijana Domanagić, Sarajevo
4 2007 Aleksandar Hemon, SAD
5 2007 Alen Rais, Sarajevo
6 2007 Ambasada Kraljevine Holandije, Sarajevo
7 2007 Ambasada Slovačke Republike u BiH
8 2007 Ambasada Švicarske, Sarajevo
9 2007 Argeta doo, Sarajevo
10 2007 ASA i Prevent invest, Sarajevo
GODINA DONATOR