Scroll Top

Donatori u 2022. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 2022 A&T Logistics doo, Sarajevo
2 2022 Addiko bank dd, Sarajevo
3 2022 Adriatic osiguranje dd, Sarajevo
4 2022 Advokatsko društvo Spaho, Sarajevo
5 2022 Agencija Poslovnost, Sarajevo
6 2022 Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo
7 2022 Aida Pavlović, Sarajevo
8 2022 Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo
9 2022 Al Jazeera Balkans, Sarajevo
10 2022 Alibegović Haris
GODINA DONATOR