Scroll Top

Obavijest

Obavještavamo naše korisnike, partnerske organizacije i donatore da projekat “S inkluzijom, ljetovanje bez predrasuda” koji se trebao implementirati u julu na Boračkom jezeru neće biti realizovan u 2020. godini.

Naime, nakon dužeg praćenja situacije u našoj državi izazvanoj pandemijom COVID-19, odlučili smo ne izlagati zdravlje učesnika kampa, edukatore, radno osoblje i njihove porodice ikakvom zdravstvenom riziku. Vjerujemo da će, najprije učesnici kampa koji su se najviše radovali boravku na Boračkom jezeru, razumjeti našu odluku. Nadamo se da ćemo vlastitim odgovornim ponašanjem doprinijeti boljoj zdravstvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te da se vidimo u kampu u ljeto 2021. godine.

Pozivamo sve naše članove da ostanu odgovorni prema sebi i drugima, da drže fizičku distancu, i na taj način pomognu suzbijanje širenja koronavirusa.