Scroll Top

Pismo saučešća upućeno porodici Tintore

Poštovana porodice Juana Maria Tintore, članovi Udruženja Obrazovanje gradi BiH/Education builds B&H priključuju se u boli za velikim čovjekom humanistom, sportsmenom, zaljubljenikom u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Bio je među prvima koji je prepoznao fašističke separatističke namjere vojnih formacija iz Beograda i Zagreba na Sarajevo i BiH i stavio se u prve redove međunarodnog otpora toj namjeri kao građanin Barcelone, Katalonije, Španije. U više navrata bili smo u prilici da budemo u njegovom društvu, da spoznamo značaj njegove podrške mladima u okviru bijelog sporta i sporta uopšte i podršci obnove devastiranih sportskih objekata u Sarajevu. Ovo angažovanje je otpočeo neposredno poslije rata 1997. godine. Grad, građani, posebno mladi sportisti su veoma zahvalni, a zvanje Počasni građanin Grada Sarajeva, skromno je priznanje za doprinos gospodina Juana Maria Tintorea. Gospodin Juan Maria Tintore veoma brzo je prepoznao da razvoj sporta među mladima, posebno bijelog sporta, vodi do razvoja moralne, ljudske, psihofizičke vrijednosti koja će razviti pozitivan odnos prema domovini i njenom uključenju u Evropske integracije. Svaki dolazak gospodina Tintorea među mlade doživljavan je kao susret sa katalonskim Sarajlijama. Hvala mu. Dijelimo sa vama tugu za čovjekom koji ostavlja duboku brazdu u životu, a jedna je ona koju je uradio u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Mnogo toga smo mi u Udruženju naučili od ljudskog velikana što ćemo koristiti u budućem radu. Primite izraze našeg iskrenog saučešća i uvjeravanja da njegovo ime neće biti zaboravljeno.

S poštovanjem, Jovan Divjak