25za25

25 za 25

Jedan od načina na koji smo obilježili naših 25 godina postojanja bio je kampanja #25za25. Cilj kampanje
je bio da u 25 dana prije centralne svečanosti predstavimo 25 korisnika, donatora i prijatelja Udruženja,
koji imaju neraskidive veze sa Udruženjem., i to putem društvenih mreža.
Iako je ovaj broj mnogo veći, naprosto nismo uspjeli kontaktirati sve one osobe koje bi mogle ispričati
svoju historiju sa Udruženjem. Presretni smo što su oni koji su učestvovali u kampanji uvidjeli svoj lični
rast i razvoj koji se jednim dijelom odigrao zahvaljujući i aktivnostima Udruženja.
Njihove priče pogledajte u galeriji.