KONKURS za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja
prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2019. godine.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte
na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s
naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:
A (dijete koje je u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubilo jednog ili oba roditelja)
B (invalidno dijete)
C (talentovano dijete)
D (dijete u stanju socijalne potrebe)
Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji
ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom
školovanja u srednjim školama.
Prijave kandidata koji su u školskoj 2018/2019. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze
volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje.
Prijave kandidata iz kategorija B,C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM
i više neće se uzimati u razmatranje.
Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otisaka pečata pošte.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.
Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2019/2020.
godini možete preuzeti u privitku ispod.

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.
Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2018/2019. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2019/2020. godini.
U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.
Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumantima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruđenje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj”.
Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2019. godine, a za studente do 12.10.2019. godine.
Obrazac prijave za konkurs možete preuzeti u privitku ispod.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.