2000.

Adem Jež, Sarajevo; Adem Kapur, Njemačka; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; Alija Behmen, Sarajevo; Asocijacija “Dobro pile” Španija, Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska; Asocijacija “Raveneav”, Francuska; Asocijacija BiH-Nant, Francuska; Bahaji, Francuska; BH osiguranje; Sarajevo; BIHAMK Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Faruk Hujić, Sarajevo; Global Childrens, SAD; Glynis Watkins, Velika Britanija; Gottvik, Njemačka; Grad Sarajevo; HO “Sagmina”, Francuska; Hotel “Saraj” Sarajevo; IBHI, Sarajevo; Ismet Kapor, Sarajevo; Jasna Šaković, Sarajevo; L’isola di Petar Pan, Italija; Lejla Omeragić, Sarajevo; Lovački dom djl, Jablanica; Lucas, Francuska; Marcus Thoendle, Švicarska; Market banka, Sarajevo;Megamix, Sarajevo; Melita Sultanović, Sarajevo; Mestres per Bosnia, Španija; Michel, SAD; Mladen Milosavljević, Sarajevo; Mubina Isović, Luksemburg; Muzička akademija, Sarajevo; Nada Simić, Sarajevo; Nageli, Švicarska; Nora Petrič, Sarajevo; NVB Sarajevo; Omladinski dom “Erpfingen”, Njemačka; Opština Centar, Sarajevo; Patrick Trauman, SAD; PLC London, Velika Britanija; Pliva, Sarajevo; Policija Barcelone, Španija; porodica Khon, Velika Britanija; porodica Koluder, Sarajevo, porodica Koristović, Sarajevo; Richard P. Cirrie, SAD; Šandor Tenze, Italija; Šapčanin Akala, Sarajevo; Senada Kahriman, Sarajevo; Senka Nožica, Sarajevo; SFOR Sarajevo; Siročići Bosne, Luksemburg; Slavko Šantić, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Suada Buljubašić, Sarajevo; SUBNOAR BiH; Suisc, SAD; UCJG, Francuska; Udruženje “BarcelonaSarajevo”, Španija; UG “Žene ženama”, Sarajevo; Ured Evropske unije, Sarajevo; USAID, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; William Hunt, SAD.