Scroll Top

Učenici iz Novog Sarajeva upoznati sa značajem sudski utvrđenih činjenica

Učenici IX razreda osnovnih škola “Hrasno”, “Grbavica II” i “Velešićki heroji”, njih 95, su u učestvovali u projektu “Upoznavanje mladih sa sudski utvrđenim činjenicama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju” kojeg implementira Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak”, a podržava Općina Novo Sarajevo.

Projektne aktivnosti su se sastojale od posjete Informativnom centru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji se nalazi u Vijećnici, gdje je Ismena Čaušević, uposlenica Informativnog centra, učesnike upoznala sa osnovama međunarodnog humanitarnog prava, radom MKSJ te njegovim nasljeđem. Učesnici su zatim imali priliku da posjete Vijećnicu sa Draženom Jerkićem, uposlenikom JP « Sarajevo », a s jednom grupom je razgovarala i gradonačelnica Grada Sarajeva, dr. Benjamina Karić.

U nastavku programa, osnovci sa područja Općine Novo Sarajevo, su imali čas tokom kojeg su razgovarali sa vanrednim prof.dr. Midhatom Izmirlijom o razlici između činjenica i sudski utvrđenih činjenica, kao i o značaju memorijalizacije i prostora kao što je Memorijalni centar Novo Sarajevo na Trgu heroja. Dr. Hasan Tanović, načelnik Općine Novo Sarajevo, je prisustvovao jednom od časova te je iskoristio priliku da razgovara sa mlađim stanovnicima Općine.

Učenici su kroz projekat upoznati sa značajem sudski utvrđenih činjenica, kao i pristupu istima kroz baze MKSJ, što im omogućuje dalju analizu događaja na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995., a u nastavku njihovog obrazovanja.

Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak” izražava zahvalnost Općini Novo Sarajevo što je prepoznat značaj ovakvog projekta kao i Informativnom centru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Gradu Sarajevu na saradnji u okviru ovog projekta.

Leave a comment