2

REZULTATI KONKURSA za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicima srednjih škola i studentima sa invaliditetom, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima (A-B-C-D kategorije) u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

REZULTATI KONKURSA za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicima srednjih škola…