Publikacije

Javna zahvalnost – Kalendar 2020

Izvršni direktor i radno osoblje Udruženja „Obrazovanje gradi “Bosnu i Hercegovinu” želi izraziti Javnu zahvalnost pojednicima, institucijama, poslovnim subjektima, nevladinim organizacijama, redovnim i povremenim članovima na kupovini kalendara Udruženja za 2020. godinu pod nazivom „Safet Zec uz djecu i mlade” i nesebičnoj pomoći u osiguranju sredstava za stipendiranje 30 djece i mladih koja su u ratu izgubila roditelje, invalidne i talentovane djece i mladih i onih u stanju socijalne potrebe.

Više detalja u prilogu.

OGBH team

Stipendiranje putem Kalendara 2020.

Pozivamo Vas da, otkupom zidnog kalendara za 2020. godinu – „Safet Zec uz djecu i mlade“,
učestvujete u stipendiranju djece žrtava rata, invalidne, talentovane, socijalno ugrožene djece i djece
romske nacionalne manjine u školskoj 2019/2020. godini.
Vjerujemo kako Vam je poznato da Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ od 1994.
godine kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija ostvaruje misiju – djeca žrtava rata-naša
trajna briga, te pruža moralnu i materijalnu podršku učenicima i studentima da, putem kvalitetnog i
potpunog obrazovanja, postanu korisni članovi BH društva.
Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" u cilju prikupljanja sredstava za stipendiranje djece i
mladih već dvadeset i dvije godine štampa zidni kalendar čijom prodajom obezbijedi 50-60 godišnjih
stipendija. Za 2020. godinu, štampamo zidni kalendar sa motom „Safet Zec uz djecu i mlade“. U
kalendaru se nalazi šest reprodukcija s dvomjesečnim kalendarijem, te biografija Safeta Zeca, svjetski
priznatog umjetnika i esej o Udruženju (na bosanskom i engleskom jeziku) te spisak osoba i
kompanija koje su prethodnih godina podržale mnogobrojne aktivnosti Udruženja.
Cijena jednog kalendara iznosi 6,00 KM s PDV-om.
Dragi filantropi, pozivamo vas da:
a) otkupite određen broj kalendara za 2020. godinu, za potrebe vaše ustanove/ institucije/ kompanije
b) lobirate kod partnera da otkupe odgovarajući broj kalendara i na taj način učestvuju u
stipendiranju djece i mladih u Bosni i Hercegovini.
Ako se odlučite da otkupite više od 100 kalendara, na podložnom listu kalendara štampati
ćemo podatke o Vašoj ustanovi (logo, adresa, telefon). Tada je pojedinačna cijena 6,30 KM (s PDV-
om).
Zahvaljujemo što ste prethodnih godina otkupom kalendara i na drugi način učestvovali u
stipendiranju djece i mladih i tako doprinijeli da oni putem redovnog školovanja steknu znanja i
sposobnosti da učestvuju u izgradnji BiH i putu u evropske integracije.
Kalendar možete pogledati u privitku ispod.